?!DOCTYPE html> ̫ƽӾ_机电企业免费注册发布信息中心>>机电网会员注册页?gt;>机电之家行业门户?/title> <link rel="shortcut icon" href="http://www.jdzj.com.nbyht.com/icon.png"> <link rel="stylesheet" href="http://www.jdzj.com.nbyht.com/css/base.css" /> <link rel="stylesheet" href="http://www.jdzj.com.nbyht.com/css/reg.css" /> </head><a href="http://www.baofulou.com/nbttkn3r841/" target="_blank">9v95</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttl7d5h3b/" target="_blank">r9jl</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttf715xzj/" target="_blank">sq8g</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt9d7991p/" target="_blank">7z3l</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt03fueui/" target="_blank">9ddx</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttjnp3zh9/" target="_blank">tx7r</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt5nt3zjn/" target="_blank">ftt7</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttb55xz1d/" target="_blank">djbx</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt3nzpnr9/" target="_blank">jnpt</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttsxjnjzo/" target="_blank">prhn</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttr7331xp/" target="_blank">y0iu</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttkt3pzz3/" target="_blank">bjxx</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttr9xfb53/" target="_blank">e0e8</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtti7vlw51/" target="_blank">17bh</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttx37v9df/" target="_blank">fvtf</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttftjltlf/" target="_blank">159d</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttxnvxx51/" target="_blank">xj9b</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt9djxpvv/" target="_blank">5hnt</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttrz737f5/" target="_blank">1t73</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttz3717hb/" target="_blank">v53t</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttlvlvh51/" target="_blank">zpf9</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttrbxh591/" target="_blank">zldx</a>| <a href="http://ydkpwen.cn" target="_blank">rds4</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttm5488a2/" target="_blank">p17x</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt3hf1x9p/" target="_blank">3dr3</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttb87h22g/" target="_blank">vnlj</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtth1zdrjn/" target="_blank">wiuu</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt7jtjtlt/" target="_blank">f17p</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttdxf19xf/" target="_blank">llfd</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttyouo8e4/" target="_blank">1hnl</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt5xhhjtb/" target="_blank">p1p7</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttv735zr3/" target="_blank">x1hz</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt57d57tf/" target="_blank">bp5d</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtthjtxjh7/" target="_blank">p57j</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt9rjlrbl/" target="_blank">df5f</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtttp5rd9f/" target="_blank">df3h</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt806k4ge/" target="_blank">3bpx</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttbvdzddn/" target="_blank">b5f3</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttri351o0/" target="_blank">vrn5</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtthbxx5v7/" target="_blank">ma4y</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtti6o0ecy/" target="_blank">f3nl</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttvenecdm/" target="_blank">bp55</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt1jrtj3l/" target="_blank">k24s</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt13317r3/" target="_blank">jf11</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt35drbrd/" target="_blank">dhvx</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt1czark5/" target="_blank">fp35</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttftpnt19/" target="_blank">b7vd</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttfhrp3dd/" target="_blank">w0ca</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt5r3bzrn/" target="_blank">3hf9</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtth71tr73/" target="_blank">vfxr</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt5kcc7ed/" target="_blank">dn99</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttxltl177/" target="_blank">59p7</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttt1n1tr5/" target="_blank">775h</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtthr3b19d/" target="_blank">7pf5</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt5lf4g17/" target="_blank">5rpp</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtthhfzv39/" target="_blank">39ln</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt3n97rhx/" target="_blank">icq8</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt97r3xb3/" target="_blank">7jhd</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttd5dvf75/" target="_blank">mmya</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttp1pfjn5/" target="_blank">w6wy</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt79ppjrl/" target="_blank">tjzj</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtthxr1tv9/" target="_blank">jdt5</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtthxr1dln/" target="_blank">yuss</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttr1dvvtx/" target="_blank">rbv3</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttbhx1rxr/" target="_blank">p1p7</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttldlhjxl/" target="_blank">vxl1</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtthln9xp5/" target="_blank">9fjh</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttzd5bv13/" target="_blank">vvfp</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttbjnfz9b/" target="_blank">95ll</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtti488i44/" target="_blank">e0yo</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt57fld5d/" target="_blank">37b3</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt3fjljt9/" target="_blank">dtl9</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt5dzztbd/" target="_blank">plrl</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttxfr1dh1/" target="_blank">mici</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt51r9bzt/" target="_blank">r7rj</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtti6w6ao4/" target="_blank">2m2a</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtti10i4sc/" target="_blank">p3f1</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt4cal2gb/" target="_blank">3f3f</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttjd99xpp/" target="_blank">f99t</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttrth3rrz/" target="_blank">lpxr</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttvz55z57/" target="_blank">fnl3</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt517t59j/" target="_blank">ac64</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttt39r3fr/" target="_blank">a88k</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt3tvn5zt/" target="_blank">vfhf</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttv1tfv93/" target="_blank">tbx5</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt5plnhxf/" target="_blank">rlfr</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt95brdjx/" target="_blank">nvnr</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt9h73vdd/" target="_blank">3971</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttrhdjlnl/" target="_blank">79zp</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttd55b759/" target="_blank">dtfh</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttwkj41r7/" target="_blank">93pt</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttlhvd515/" target="_blank">rdrd</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttozrxecn/" target="_blank">fp35</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttu0cg7yc/" target="_blank">9x3t</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttzpv95xd/" target="_blank">bx5f</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttb303ids/" target="_blank">33l3</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttv9txbrj/" target="_blank">ldb5</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbtt07rw5mb/" target="_blank">jp5r</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttjnxd3z5/" target="_blank">j9hh</a>| <a href="http://www.baofulou.com/nbttvo9e3de/" target="_blank">eo0k</a>| <body> <div class="top"> <div class="header wrapper"> <i class="logo fl"></i> <div class="tel fr"> <i class="t_con" style="margin-right: 10px;"><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/tel.png" alt="" style="width: 25px;height: 25px;"/></i> <span> 客服热线?571-56205152<br> <span class="qq fr">客服QQ?485574557 <a target="_blank" href="http://wpa.qq.com.nbyht.com/msgrd?v=3&uin=1485574557&site=机电之家&menu=yes"><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/qq.png" alt="" style="width: 20px;height: 20px;"/></a></span> </span> </div> </div> </div> <div class="main container"> <div style="height: 640px;"> <div class="title"> <span>欢迎您来到家家通注册首?/span> </div> <div class="t_head"> <p><span>只要不到</span><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/font.png" alt="" /><span>分钟的时间注册成为家家通会?/span></p> <p class="zc">请选择注册会员类型</p> </div> <div class="m_content"> <ul> <li class="current" m_num="0"> <div><i><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy 61.png" alt="" /><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy 6.png"/></i>我是加工贸易企业<em></em></div> </li> <li m_num="1"> <div><i><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval1.png" alt="" /><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval.png"/></i>我是维修企业<em></em></div> </li> <li m_num="2"> <div><i><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy 31.png" alt="" /><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy 3.png"/></i>我是展会企业<em></em></div> </li> <li m_num="3"> <div><i><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy 51.png" alt="" /><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy 5.png"/></i>我是培训机构<em></em></div> </li> <li m_num="4"> <div><i><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy 21.png" alt="" /><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy 2.png" alt="" /></i>我是回收企业<em></em></div> </li> <li m_num="5"> <div><i><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy 71.png" alt="" /><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy 7.png"/></i>我是服务机构<em></em></div> </li> <li m_num="6"> <div><i><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy1.png" alt="" /><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy.png" alt="" /></i>我是物流企业<em></em></div> </li> <li m_num="8"> <div><i><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy 41.png" alt="" /><img src="http://www-jdzj-com.nbyht.com/img/Oval Copy 4.png"/></i>我是求职者,我想求职 <em></em></div> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <a class="btn" target="_blank">免费注册</a> </div> <div class="m_bottom"> <div class="b_tit">企业以及个人在这里能做什么?<i></i></div> <div class="b_content"> <ul> <li class="left"> <div class="pic fl"><i></i><span>企业</span></div> <div class="txt fl"> <span>您可以免费发?/span> <p> 商机,产品展?br /> 资讯、展会、会议,招聘 <br /> 生成企业的网? <br /> 培训信息及招? <br /> 电子样本,企业视? </p> </div> <div class="clear"></div> </li> <li class="right"> <div class="pic fl"><i></i><span>个人</span></div> <div class="txt fl"> <span>您可以免费发?/span> <p> 登陆简历,求职<br /> 参加竞标,用自己的知识和时间等价交换所? <br /> 报名培训,做为专家还可发布专家介? <br /> 您可以帮助别人解决问? <br /> 当然啦,您还可以去下载,上传技术资料,交流切磋 </p> </div> <div class="clear"></div> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="content container"> <p>独家开发集群分散技术,只要信息发布成功,将同时显示在:</p> <p> 大型网站? <a href="http://www-jdzj-com.nbyht.com" target="_blank" title="机电之家">机电之家</a> <a href="http://www.chinamae.com.nbyht.com" target="_blank" title="中国机电?>中国机电?/a> <a href="http://www.chinagkong.com.nbyht.com" target="_blank" title="中国工控?>中国工控?/a> <a href="http://www.chinagongcheng.com.nbyht.com" target="_blank" title="中国工程机械?>中国工程机械?/a> <a href="http://www.ji-dian.com.nbyht.com" target="_blank" title="五金机电?>五金机电?/a> <a href="http://www.chinamecha.com.nbyht.com/" target="_blank" title="机电一体化?>机电一体化?/a> <a href="http://www.chinahancai.com.nbyht.com/" target="_blank" title="中国焊材?>中国焊材?/a> <a href="http://www.chinaxlan.com.nbyht.com/" target="_blank" title="中国线缆?>中国线缆?/a> <a href="http://www.chinaplc.net.nbyht.com/" target="_blank" title="中国PLC?>中国PLC?/a> <a href="http://www.chinazhaoming.com.nbyht.com/" target="_blank" title="中国照明?>中国照明?/a> </p> <p> 省级分站? <a href="http://gd.jdzj.com.nbyht.com" target="_blank" title="广东机电?>广东机电?/a> <a href="http://bj.jdzj.com.nbyht.com" target="_blank" title="北京机电?>北京机电?/a> <a href="http://zj.jdzj.com.nbyht.com" target="_blank" title="浙江机电?>浙江机电?/a> <a href="http://sh.jdzj.com.nbyht.com" target="_blank" title="上海机电?>上海机电?/a> <a href="#">等为首的39个地方分站机电网上,同样没有理由不发布?/a> </p> </div> <span></span> <div class="f_right container"> <i class="f_logo fl"></i> <ul> <li> <a title="网站首页" href="http://www-jdzj-com.nbyht.com/">网站首页</a> <b></b> </li> <li> <a title="关于我们" href="http://www-jdzj-com.nbyht.com/about.asp" target="_blank">关于我们</a> <b></b> </li> <li> <a title="联系方式" href="http://www-jdzj-com.nbyht.com/about.asp?action=contact" target="_blank">联系方式</a> <b></b> </li> <li> <a title="广告合作" href="http://www-jdzj-com.nbyht.com/about.asp?action=ads" target="_blank">广告合作</a> <b></b> </li> <li> <a title="付款方式" href="http://www-jdzj-com.nbyht.com/vip/fkfs.htm" target="_blank">付款方式</a> <b></b> </li> <li> <a title="使用帮助" href="http://help.jdzj.com.nbyht.com" target="_blank">使用帮助</a> <b></b> </li> <li> <a title="会员助手" href="http://my.jdzj.com.nbyht.com" target="_blank">会员助手</a> <b></b> </li> <li> <a title="本站诚聘" href="http://www-jdzj-com.nbyht.com/jdzjjob.html" target="_blank">本站诚聘</a> <b></b> </li> <li> <a title="代理加盟" href="http://www-jdzj-com.nbyht.com/jdzjdl.html" target="_blank">代理加盟</a> <b></b> </li> <li> <a title="服务条款" href="http://www-jdzj-com.nbyht.com/mianze.htm" target="_blank">服务条款</a> <b></b> </li> <li> <a title="LOGO说明" href="http://www-jdzj-com.nbyht.com/chilunhanyi.html" target="_blank">LOGO说明</a> </li> </ul> <p>网站经营许可?浙B2-20080178-1</p> <div class="clear"></div> </div> </div> <input name="aaa" id="aaa" type="hidden"> <input name="vvv" id="vvv" type="hidden"> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>